Toeslagen

INKOMENSAFHANKELIJKE TOESLAGEN


Toeslagpartner?

 • Uw echtgenoot of geregistreerde partner is uw toeslagpartner.
  Staat u niet op hetzelfde adres ingeschreven, dan telt uw partner niet mee
  voor de huurtoeslag.

Is iemand anders uw toeslagpartner?

Hebt u geen echtgenoot of geregistreerde partner, dan kan iemand anders
die op hetzelfde adres is ingeschreven uw toeslagpartner zijn, dit is zo als
voor u 1 van de volgende situaties geldt:

 1. U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
 2. U hebt samen een kind.
 3. U of uw partner heeft een kind van de ander erkend.
 4. U bent partner voor een pensioenregeling.
 5. U hebt samen een koopwoning.
 6. U of 1 van uw medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar.
 7. U bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting
 8. U was vorig jaar al elkaars toeslagpartner.

Kan ik een toeslag krijgen?

Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen, dan kunt u hiervoor
misschien een bijdrage in de kosten krijgen, zo’n bijdrage heet een toeslag.
Hoogte van de toeslag
Om de hoogte van uw toeslag te berekenen telt de belastingdienst de volgende
personen en hun inkomen mee:
Uzelf en uw eventuele toeslagpartner en eventuele medebewoners/kinderen.
Voor zorgtoeslag, kindgebondenbudget en huurtoeslag telt uw vermogen ook mee.

Er zijn 4 toeslagen:

 1. Zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering
 2. Kindgebonden Budget, een bijdrage in de kosten van uw kinderen.
 3. Huurtoeslag, een bijdrag in de huurkosten.
 4. Kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van de kinderopvang.

Om een toeslag te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Als u een toeslag wilt krijgen, kan ik dit uiteraard voor u aanvragen.

Als er iets veranderd in uw situatie kan de hoogte van de toeslag veranderen,
als u de wijzigingen aan mij doorgeeft kan ik de toeslagen laten aanpassen.
Uiteraard kan ik u over deze regelgeving verder informeren en in een
persoonlijk gesprek advies geven en vervolgens met raad en daad bijstaan.